Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність

Юридична фірма «Владислав Ситюк і Партнери» здійснює супроводження реєстрації торговельних марок, винаходів, корисних моделей і промислових зразків. Надаємо консультації  клієнтам з питань використання торгових марок, в тому числі і в мережі Інтернет, вживаємо заходів щодо припинення делегування доменних імен, зареєстрованих із порушенням авторського права.
Фахівці юридичної фірми мають досвід адміністративного і судового захисту права інтелектуальної власності під час вирішення спорів, що виникають внаслідок набуття, придбання і використання прав на об’єкти інтелектуальної власності, та спорів, пов’язаних з їх порушенням. Такі  як:

 1. Консультації з питань охороноспроможності об’єктів права інтелектуальної власності.
 2. Супровід реєстрації торговельних марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, географічних зазначень, об’єктів авторського права.
 3. Виявлення та оцінка об’єктів права інтелектуальної власності Клієнта.
 4. Розробка локальної документації по захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації на товаристві, інформаційної системи товариства як нематеріального блага, а також активів балансу товариства, що відносяться до об’єктів права інтелектуальної власності: бізнес плани, бази даних, рекламна продукція, логотипи та рекламні слогани, маркетингові дослідження та інші твори, створені в рамках виконання службового завдання й посадових обов’язків.
 5. Правовий аналіз, підготовка та реєстрація ліцензійних угод на використання об’єктів права інтелектуальної власності та договорів про передання прав на такі об’єкти.
 6. Підтримання чинності охоронних документів.
 7. Реєстрація у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, з метою запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням права інтелектуальної власності.
 8. Вирішення питань, пов’язаних із використанням торговельних марок в мережі Інтернет, вжиття заходів щодо припинення делегування доменних імен, зареєстрованих із порушенням прав третіх осіб на торговельні марки.
 9. Правове регулювання взаємовідносин з організаціями колективного управління майновими правами.
 10. Досудове врегулювання спорів у сфері права інтелектуальної власності.
 11. Адміністративний та судовий захист права інтелектуальної власності під час вирішення спорів, що виникають внаслідок набуття, придбання і використання прав на об’єкти інтелектуальної власності.