Трудове право

Трудове право

Наша фірма має досвід з надання юридичних послуг з питань, які виникають із трудових правовідносин, зокрема:

  1. Супроводження судових спорів щодо незаконного звільнення та поновлення на роботі, стягнення заборгованості по заробітній платі.
  2.  Правовий аналіз і розробка проектів локальних актів підприємств (правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, положення про оплату праці, накази по кадрам та ін.).
  3. Досудове врегулювання трудових спорів.

Консультування з питань :

  1. правильного оформлення трудових відносин та інших кадрових питань, звільнення працівників.
  2. щодо форм і видів трудових угод, порядку укладення та розірвання трудових договорів.